Lesboeken Paard +31 615316592 redactie@lesboekenpaard.nl

MBO+ pakket

Lesboeken Paard MBO + pakket

MBO+ alleen via docent

Een MBO+ pakket kan alleen verkregen worden door een docent op persoonlijke titel. Een docent werkend bij een erkende onderwijsinstelling heeft een te naam gesteld mailadres van deze instelling. Met dit unieke mailadres kan de docent een account aanvragen via de redactie@lesboeken.nl. Aan een docent account kan de docent door de redactie@lesboeken.nl studenten en praktijkbegeleiders laten koppelen.

Een docent kan wanneer daar behoefte aan is vragen om een persoonlijke demonstratie of mondelinge toelichting. Een docent kan altijd rekenen op ondersteuning van de redactie. De redactie stelt prijs op persoonlijk contact met docenten en opleiders en staat open voor feedback en suggesties.

Afgeschermde boeken

Aansturen en Organiseren

Communicatie

Ethologie

Huishouding en Onderhoud

Lesgeven

Docenthandleiding, Extra Tools en bijlagen

Begeleiden Paardensporter

Netwerken en Relaties

Docenten zijn de enige die het Lesboek 13 ‘Docenthandleiding, Tools en Bijlagen’ kunnen openen.

Met deze 7 titels en de andere 8 (niet afgeschermde) boeken samen beslaan de Lesboeken Paard alle onderwerpen welke benoemd worden in het Kwalificatiedossier Paard MBO niveau III.  Een inlog verkrijgen tot de (afgeschermde) boeken loopt altijd via de redactie@lesboekenpaard.nl.

Per jaar kost dit lidmaatschap € 35.00.

Lidmaatschap Student en/ of Praktijkbegeleider, per persoon, per leerjaar € 25.-

De docent waarbij de student in opleiding is dient aanvragen voor studenten en praktijkbegeleiders in via de redactie@lesboekenpaard.nl. Alleen studenten ingeschreven bij een erkende opleiding en voor de duur van de opleiding komen met een persoonlijk mailadres van deze instelling in aanmerking.