Lesboeken Paard +31 615316592 redactie@lesboekenpaard.nl

Een lidmaatschap voor de Lesboeken Paard

Een lidmaatschap voor de Lesboeken Paard

Voor  €12,- per jaar ben je  lid van de Lesboeken Paard.

Deze Lesboeken Paard zijn, in de categorie ‘educatief – paard’, de eerste uitgaven samengesteld met inachtneming van alle geldende en mogelijke richtlijnen voor kwaliteit, veiligheid en welzijn.

De Lesboeken Paard zijn waar relevant en van toepassing geschreven vanuit het perspectief van het paard. Waar mogelijk wordt rekening gehouden met de belevingswereld, het natuurlijk gedrag, de verlangens en de (sociale) wensen  van het paard. Werken met de 10 punten voor Welzijn Onder Werktijd geeft je de mogelijkheid meer en meer rekening te houden met het begripsvermogen (de cognitie) van het paard.

In de Lesboeken Paard bewaren we SAMEN oude inzichten in een modern jasje, we vergaren SAMEN nieuwe kennis en we delen SAMEN deze kennis met iedereen. Meepraten, meedoen en meehelpen kan iedereen. De inhoud van bijdrages van ‘derden’ wordt door de redactie of zo nodig door het Treasure comité gecontroleerd op het toepassen van alle relevante richtlijnen. De redactie kan een ‘inzender’ daar ook bij helpen, laat een idee niet varen omdat je denkt dat jouw idee niet goed, leuk of belangrijk genoeg is… Zie ook Bijdrages aan Lesboeken voor de voorwaarden.