Lesboeken Paard +31 615316592 redactie@lesboekenpaard.nl

De Lesboeken Paard

Breed georiënteerd, digitaal hippisch onderwijs op basis van richtlijnen voor kwaliteit, veiligheid en welzijn. Voor iedereen, door iedereen.

Waarom de Lesboeken Paard 

Het op schrift gestelde klassieke gedachtengoed voor het, rijden en trainen van paarden is verkruimeld geraakt. Het Nederlands Rijvoorschrift, na de oorlog vervat in de ‘Handleiding’ voor ruiters en hun instructeurs, is de laatste decennia door verschillende opleidende instituten zo vaak samengevat en ingekort dat we nu niet meer beschikken over gedegen onderwijsmateriaal. Het gemak diende de student. Maar daar kun je dus te ver in gaan. De Lesboeken Paard zijn er voor elke ruiter/student die zich omwille van het welzijn paard ook theoretisch breed in de materie wil verdiepen. Met de Lesboeken Paard kunnen we nu klassieke EN wetenschappelijke inzichten, op een moderne manier bij de leerling/MBO student/ruiter/ liefhebber brengen. Gewoon met de wifi van stal…

Richtlijnen zijn leuker

Het maatschappelijk draagvlak voor het werken met paarden neemt af. De minister vraagt de sector Paard zichzelf serieus onder de loep te nemen. Doen we dat niet op alle fronten dan riskeren we wettelijke regelgeving of erger… De klassieke EN de nieuwste wetenschappelijke richtlijnen bieden juist ruimte. In samenhang scheppen de richtlijnen een concreet ethisch kader van normen en waarden. De oude en nieuwe richtlijnen verstoren elkaars werking niet, ze onderschrijven elkaar, versterken en vullen elkaar aan. Samen maken ze de theorie completer en zo borgen richtlijnen op pragmatische wijze de kwaliteit van de inhoud van de Lesboeken Paard. Daarmee kan de inhoud van de Lesboeken Paard een nuchtere bijdrage leveren aan de maatschappelijke discussie over het welzijn van recreatie-, manege- en sportpaarden!

Wat zijn de Lesboeken Paard 

De eerste 3300 interactieve pagina’s vormden op 14 april 2018 het startpunt van een online, onafhankelijk hippisch naslagwerk. 14 digitale Lesboeken waarin we moderne kennis en klassieke inzichten naast elkaar kunnen bewaren. Waar we voortschrijdend inzicht vergaren voor nu en later. Deze ‘levende’ boeken zijn, in de categorie ‘educatief – paard’, de eerste uitgaven samengesteld met inachtneming van alle geldende en mogelijke richtlijnen voor kwaliteit, veiligheid en welzijn waaronder WOW Werken aan Optimaal paard Welzijn. Voor ruiters, eigenaren, BPV bedrijven, zorgboerderijen, docenten en alle andere liefhebbers. De boeken beslaan 14 kennisgebieden. Waaronder: Instructie Dressuur en Springen 500 pagina’s, Verzorging Paard en omgeving 400 pagina’s, Gezondheid, Gedragsleer, Training en meer, veel meer…).

Voor wie zijn de Lesboeken Paard 

Iedereen, elke liefhebber kan voor E12.- per jaar toegang krijgen tot en kennis delen in nu 7 van de 14 titels van de Lesboeken. Iedereen, dus ook elke bit-, bet- en beterweter mag, onder heldere voorwaarden, bijdrages en/of suggesties aanleveren via de redactie zie knop B.V.D. op deze site voor de voorwaarden.

Docenten, opleiders, BPV begeleiders, ondernemers en begeleiders op zorgboerderijen kunnen, achter een inlog, toegang krijgen tot én kennis delen met elkaar in alle 14 Lesboeken Paard. Aansturen en Organiseren, Communicatie, Huishouding & Onderhoud, Begeleiden Sporter (leerling volgtraject) en meer.